Regelverk

Att vara ett noterat bolag innebär att det finns vissa informationsregler att följa. Vi vet att det kan kännas krångligt och tidskrävande att som noterad behöva följa regelverk – men genom att leva upp till noteringskraven ger det ert bolag en kvalitetsstämpel som leder till ökat förtroende.

Har ni frågor om regelverket?
Ring oss på +46 8-511 68 000 eller maila issuer@spotlightstockmarket.com

Succulent

Dokument

Proaktiv förhandsgranskning

Som noterat bolag är det viktigt att rätt information går ut vid rätt tidpunkt, i rätt kanaler och till rätt mottagare. Med hjälp av våra regelverksexperter minskar risken för att bolagen släpper ofullständig, svårtolkad eller missvisande information. Spotlight ger er möjlighet att under marknadens öppettider diskutera innehåll och utformning före offentliggörandet av ett pressmeddelande. Vi granskar alla pressmeddelanden och rapporter när de offentliggjorts och ger er kontinuerlig feedback i efterhand så att ni kan lära er hur man bäst skriver en pressrelease. Syftet är att upprätthålla förtroendet för bolaget och samtidigt skydda investerare.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden har som uppgift att handlägga ärenden gällande de noterade bolagens och handelsmedlemmarnas överträdelser av tillämpliga regler.

 

Läs mer om Spotlights disciplinnämnd här.