Published: 5/11/2022 11:57:37 AM

Miris: Mjölkanalys ger resultat - Mangold Insight Analys

Mangold tar upp bevakning av Miris med rekommendation Köp och en riktkurs på 3,00 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Miris utvecklar produkter som används för analys av näringsinnehållet i bröstmjölk för att kunna möjliggöra individanpassad näring för prematura barn. Mangold ser att implementerande av en ny affärsmodell, nytt analysinstrument och tillhörande produkter kommer gynna Miris intäktspotential. Det som talar för Miris är bolagets växande kundbas och avsaknad av renodlade konkurrenter.

Forskning har visat vikten av individuellt berikad bröstmjölk för prematura barn. Då näringsinnehållet i bröstmjölk varierar mycket är det nödvändigt att mäta innehållet innan den berikas, något som kan göras med hjälp av Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA). Instrumentet är det enda analysinstrument för analys av bröstmjölk som erhållit marknadsgodkännande av FDA och Miris är ensamma på den amerikanska marknaden. Instrumentet är installerat hos sex procent av alla intensivvårdsavdelningar samt 28 procent av alla mjölkbanker i USA och väntas växa. USA är generellt mindre priskänsligt än andra marknader och kan således bidra till ökade marginaler för bolaget. Mangold ser stor intäktspotential i USA.

Mangold värderar Miris med en DCF-modell vilket ger en riktkurs på 3,00 kronor per aktie och innebär en uppsida på över 100 procent. För att uppnå riktkursen behöver bolaget lyckas med omställningen av sin nya affärsmodell, produktutveckling samt fortsatt expansion i USA.


Link to the analysis

Read more about Miris Holding AB