Published: 12/2/2022 9:02:15 AM

Bodyflight: Rapportkommentar Q3’22 - Kalqyl

Sammantaget var rapporten svag. Försäljningen under det tredje kvartalet var klart lägre än våra förväntningar och rörelseresultatet likaså, vilket förklarades av det vikande konjunkturläget. På den positiva sidan ser vi ändå att kommande kvartal sannolikt kommer att bli starkare. Det fjärde kvartalet är historiskt det säsongsmässigt starkaste kvartalet. Vidare har Bodyflight genomfört flera kampanjer med positiva utfall jämfört med föregående år. Med anledning av det svaga kvartalet och det osäkra konjunkturläget så har vi reviderat ner våra prognoser för helåret med en lägre värdering som följd. Vi ser dock fortsatt potentiell uppsida i aktien.

Link to the analysis

Read more about Bodyflight