Published: 12/5/2022 4:06:34 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Aptahem AB: Första försökspersonerna screenade i Aptahems fas 1-studie

De första försökspersonerna har screenats för inklusion i forskningsbolaget Aptahems kliniska fas 1-studie med läkemedelskandidaten Apta-1. Det framgår av ett pressmeddelande.

Studien görs på friska frivilliga och ska utvärdera säkerhet och tolerabilitet av den intravenösa behandlingen. Den första doseringen ska ske senare i december.

Read more about Aptahem AB