Published: 12/23/2022 8:43:23 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Zoomability Int AB: Zoomabilitys företrädesemission tecknades till cirka 43 procent

Elfordonsbolaget Zoomabilitys företrädesemission tecknades till cirka 43 procent, vilket inbringar cirka 5,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsgraden var 34,9 procent med stöd av uniträtter, 1,2 procent utan stöd av uniträtter och 6,9 procent emissionsgaranter.

"Med emissionslikviden kan satsningar på sälj- och marknadsaktiviteter genomföras på nyckelmarknader som USA, Sverige, Italien och Norge vilket leder oss närmare vårt aggressiva tillväxtmål för 2023, som innebär mer än en fördubbling av försäljningen mot den prognos vi har för 2022, och därmed tillgängliggöra naturens läkande krafter för ännu fler rullstolsburna personer", säger vd Pehr-Johan Fager i en kommentar.

Teckningsoptionerna av serie TO kan tillföra ytterligare 4,8 miljoner kronor i juni nästa år. TO3 kan även tillföra ytterligare 7,5 miljoner kronor i januari 2024.

Read more about Zoomability Int AB