Published: 1/26/2023 4:47:49 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Zoomability Int AB: Dividend Sweden handlas den 9 februari exklusive rätt till aktier i Zoomability

Dividend Sweden har nu beslutat om tidsplanen för den utdelning av aktier i Zoomability som beslutades på årsstämman i december. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren är 1:71, innebärande att 71 aktier i Dividend Sweden ger en aktie i Zoomability. Sista dag för handel i Dividend Sweden inklusive rätt till aktier i Zoomability är den 8 februari och aktien handlas exklusive rätt till utdelningen den 9 februari.

Read more about Zoomability Int AB