Published: 4/18/2024 11:39:45 AM

Miris: Marknadsåterhämtning förväntas fortsätta - Analysguiden

Försäljningen i Q4 minskade något jämfört med samma period i fjol. Med en företrädesemission planerar bolaget att ställa om till en leasingbaserad affärsmodell, säkra rörelsekapital och utveckla HMA 2.0.

Link to the analysis

Read more about Miris Holding AB