Published: 5/13/2024 6:40:09 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Miris Holding AB: Miris ingår garantiavtal på 1 miljon kronor i företrädesemission

Mjölkanalysföretaget Miris har ingått avtal med danska Brancor Capital Partners om att garantera en miljon kronor i den pågående företrädesemissionen av units. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Brancor har stor kunskap inom bland annat medtech och är redan en av Miris större aktieägare. Jag ser det som ett styrketecken och ett kvitto på att de delar den starka tro vi har på Miris och den redan påbörjade strategiresan mot ökade återkommande intäkter", kommenterar vd Camilla Myhre Sandberg.

Garantiavtalet med Brancor är inte säkerställt genom panter eller på annat sätt. Den kontanta ersättningen till garantigivaren uppgår till 25 procent på garanterat belopp, vilket Miris bedömer vara marknadsmässigt.

Miris beslutade den 29 februari om en företrädesemission av units på lägst 10,7 miljoner kronor och högst cirka 26,8 miljoner kronor.

Read more about Miris Holding AB