Published: 5/13/2024 2:44:27 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Miris Holding AB: Miris kallar till årsstämma den 12 juni

Aktieägarna i mjölkanalysföretaget Miris kallas till årsstämma onsdagen den 12 juni i Uppsala

Förslag till val av styrelse saknas i kallelsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Read more about Miris Holding AB