Published: 5/16/2024 8:49:07 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Miris Holding AB: Miris företrädesemission tecknades till 49,4 procent

Mjölkanalysföretaget Miris företrädesemission av units tecknades till 49,4 procent med eller utan stöd av uniträtter, enligt ett pressmeddelande. Detta exklusive garantiteckning.

Emissionsgaranten tilldelas 7,6 procent av företrädesemissionens tecknade volym.

Företrädesemissionen kommer initialt tillföra bolaget cirka 13,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,3 miljoner kronor, varav kostnader för garanter uppgår till cirka 0,25 miljoner kronor.

Read more about Miris Holding AB