Press release from Companies

Published: 2022-12-05 15:54:16

Aptahem AB: Första screening av friska frivilliga i Aptahems klinisk fas 1-studie

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar så som sepsis, meddelar idag att de första friska frivilliga försökspersonerna har screenats för inklusion i den kliniska fas 1-studien, First in Human (FIH), med läkemedelskandidaten Apta-1.

Den randomiserade, placebo-kontrollerade fas 1-studien kommer att utvärdera säkerhet och tolerabilitet av Apta-1 som getts intravenöst till friska frivilliga försökspersoner. De första friska frivilliga har nu screenats och är redo för den första doseringen senare i december.

Aptahems VD Mikael Lindstam kommenterar

"Det är glädjande att vi nu har fått beskedet att de första friska frivilliga försökspersonerna har screenats för inklusion i vår FIH-studie. Detta är ett stort steg för bolaget och vi ser nu alla fram emot att följa studiens utveckling."

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost:
ml@aptahem.com

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar aptamerbaserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.

Läs mer hos Cision
Read more about Aptahem AB

Subscription