Publicerat: 2021-10-15 08:36:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om NFO Drives AB: NFO Drives rapporterar högre intäkter men lägre resultat i tredje kvartalet, rekordhög orderstock

Industribolaget NFO Drives redovisar ökande intäkter men lägre resultat i tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Orderstocken låg på en rekordhög nivå.

Nettoomsättningen steg 26,2 procent till 8,2 miljoner kronor (6,5).

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (0,4), med en rörelsemarginal på 2,4 procent (6,2).

Resultatet före skatt var 0,2 miljoner kronor (0,4).

Resultatet efter skatt blev 0,2 miljoner kronor (0,3), en minskning med 33,3 procent mot föregående år.

Orderstocken var vid kvartalsskiftet på en rekordhög nivå, vilket ökar förväntningarna om en stark avslutning på året. Det anges dock inte något belopp här.

- Med en rekordhög orderstock, det stora antalet offerter som lämnats och den ökade marknadsbearbetningen under hösten räknar vi med en stark avslutning på året. Vi fortsätter att hysa goda förhoppningar att i närtid kunna sluta avtal med en större OEM-kund, vilket skulle öka stabiliteten i bolagets försäljning. Bristen på halvledare fortsätter att vara ett problem med ökade kostnader som följd. Efter två genomförda prishöjningar under året planeras nu en tredje, som storleksmässigt kommer vara större än de tidigare. Företagsledningen bedömer att det finns acceptans bland bolagets kunder för denna höjning, kommenterar vd Johan Braun i delårsrapporten.

- De långsiktiga förutsättningarna att öka tillväxttakten och nå ut till nya kunder har emellertid ökat markant. Att via den riktade nyemissionen ha fått in Grenspecialisten Förvaltning, som en av bolagets större och långsiktiga aktieägare är också en betydelsefull faktor i bolagets långsiktiga utveckling, avslutar Johan Braun.


NFO Drives, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 8,2 6,5 26,2%
Rörelseresultat 0,2 0,4 -50,0%
Rörelsemarginal 2,4% 6,2%
Resultat före skatt 0,2 0,4 -50,0%
Nettoresultat 0,2 0,3 -33,3%

Läs mer om NFO Drives AB